Bil & Marintrim AB, Sockenvägen 43, 132 42 SALTSJÖ BOO

08-744 27 00, MOBIL: 070-652 01 29, info@bilmarintrim.se

Specifikationer

Komponenterna monteras på en 5mm tjock aluminium-tavla med silverlödda kopparrör. Anläggningen prov-trycks i 24h under 1,5 bars tryck.

 

För att underlätta montering och ev. demontering så skruvas MPC upp på en monteringsram med styrtappar. Alla anslutningar är plug-and-play vilket gör montering/demontering väldigt enkelt samt eliminerar risken för felkoppling.

Alla kabeländar är färdigpressade med kontaktstycken där alla kablar har olika färger för att göra anslutningarna problemfria.

 

Innan leverans kalibreras anläggningen i testbänk med testprotokoll för att få optimal verkningsgrad. Anläggningen levereras med en manöver-panel med inbyggt diagnossystem där alla styr och reglerfunktioner finns.

Vid leverans ingår en detaljerad installationsanvisning med kopplings-schema, flödesschema etc. för just din installation så att du på ett proffsigt sätt kan göra installationen själv. Support ingår självklart i paketet.

 

En stor fördel för dig som kund är att vi tillverkar/utvecklar produkten själva vilket ger dig stor trygghet om ett problem uppstår samt att vi tillhanda-håller allt material som behövs för en lyckad installation.

Ta vara på möjligheterna som bara ett vattenburet system kan erbjuda i form av komfort, funktionalitet och livslängd!

 

 

  • Levereras med 3, 4, 5, 8, 9, 10 eller 12 kw dieselvärmare för båtar 30-70 fot
  • Inbyggnadsmått (L-B-D):3-5kW 500x500x290mm, ca 23 kg
  • Inbyggnadsmått (L-B-D): 8-12kW 600x600x290, ca 27kg
  • Tavlan levereras med valfri sida för anslutningar
  • Anslutning mot motor 18mm slangfläns
  • Anslutning mot vv-beredare 18mm slangfläns
  • Anslutning mot värmesystem 22mm klämring till Combipex
  • IP klassad kopplingsdosa mot 230v 16 amp.
  • CE anpassad med skyddsjord AC/DC för anslutning till anod (vid behov)
  • Tvåpolig DC ( alla komponenter tvåpoliga)

Produktblad